dimecres, d’abril 26, 2006

TRADUCCIONS 5

Ewa Kubas tradueix "Absent la mort, jo mateix vaig matar-la ran d'ones":

Śmierć była nieobecna, ja sam ją zabiłem u brzegu fal


Wysoki Sądzie, Panie Prokuratorze, Panie i Panowie zgromadzeni na sali, jako adwokat, zażądałem prawa do własnej obrony i otrzymałem zgodę najwyższego trybunału. W świetle dowodów, które przed kilkoma momentami przedstawił pan prokurator i zeznań świadków, jestem winny morderstwa z zimną krwią.
Jednak zeznania wszystkich tych świadków, Panie i Panowie, są całkowicie fałszywe. Fałszywe, bo nikt, jestem pewien, nie widział, jak słońce stopniowo nasączało się krwią w czasie, gdy uciekały mewy.
Nikt nie widział ręki, która zaciskała się na jej szyji, jak stawała się coraz bardziej blado niebieska, jak kolor ciężko chorego morza. Nikt nie słyszał jej krzyków, które wołały o pomoc do gwiazd.
Na pustej plaży, u brzegu fal, tylko ona i ja, między moimi-jej ramionami. Nawet śmierć była nieobecna, miała dużo pracy tamtego wieczoru.

Traducció: Ewa Kubas