dissabte, d’abril 22, 2006

TRADUCCIONS 2

Dues altres traduccions d'un mateix conte. També de Carme Riera, del llibre Te deix, amor, la mar com a penyora. En aquest cas es tracta de “Vessant amor”:

Rozlewając miłość

Chcę przypominać sobie te chwile minuta po minucie, oblizywać palce ze wspomnień, jak dziecko, które oblizuje palce lepkie od konfitury.

Chcę powtarzać każde słowo, które do mnie wypowiedziałeś, naśladując twój głos, tak ciepły i przekonujący. Przemierzać ulice i skwery, usiąść na ławce w alejce, nosząc przy sobie twe kroki i twój cień.

Zegar wybijał nocne kwadranse, gdy dzieci wchodziły do domu. Statki zaczynały wypływać z portu i warkot ich silników nie pozwalał mi wyraźnie słyszeć twoich słów, jednak zgadywałam je; nasączone miłością rozlewały ją wokoło...

- Co mówisz? Nie słyszę cię, możesz powtórzyć?

- Mówiłem ci, że zaczynam rozumieć Marksa, już od paru dni. I że mi się podoba.

Traducció: Hania Konieczny

Rozlewając miłość...

Chcę przypominać sobie chwila po chwili te momenty, oblizywać palce ze wspomnień, tak jak dziecko oblizuje palce lepkie od konfitury.

Chcę przypominać sobie każde słowo jakie mi powiedziałeś, naśladując twój głos, tak ciepły i przekonujący. I przemierzać ulice i placyki, usiąść na ławce, w alejce przynoszącej do mnie twoje kroki i twój cień.

Zegar w nocy wybijał kwadranse, dzieci przychodziły do domu. Statki zaczynały odbijać od brzegu a hałas ich silników nie pozwalał mi słyszeć dobrze twoich słów; zgadywałam je, bo nasączone miłością, rozlewały ją wszędzie...

- Co mówisz? Nie słyszę cię, mógłbyś powtórzyć?

- Mówiłem ci, że od paru dni zaczynam rozumieć Marksa i że podoba mi się.

Traducció: Martyna Niewęgłowska